11-05-2022

Πρόσκληση σε συνέδριο στο πλαίσιο του έργου “Pathways of Accessible Heritage Tourism” (Access2Heritage)

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου & Έκθεσης στον προσβάσιμο τουρισμό πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς (1st International Conference & Exhibition on Accessible Heritage Tourism), και της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου-Βιστωνίδας και Ροδόπης σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις εργασίες του Συνεδρίου.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Δράμα (με δυνατότητα και διαδικτυακής συμμετοχής), από 12 έως 14 Μαΐου 2022, και διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Pathways of accessible heritage tourism» (Access2Heritage), της οποίας ο ΟΦΥΠΕΚΑ αποτελεί τον επικεφαλής εταίρο και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A "Greece-Bulgaria".

Ο σύνδεσμος για το συνέδριο είναι στο εξής link: https://zoom.us/j/93717518456 (Passcode: 333897)

Title  p1 p2

p3 p4 p5

p6