Άρθρα

14-12-2019

1η Δράση Δικτύωσης των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για το Αγριόγιδο και την Αρκούδα

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης συμμετείχε το διήμερο 12 και 13 Δεκεμβρίου 2019 στην πρώτη δράση δικτύωσης Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας μας με θέμα την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για την προστασία του Αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra subsp. balcanica) και της Αρκούδας (Ursus arctos) στις περιοχές ευθύνης των ΦΔ.
Συγκεκριμένα, στα Άνω Πεδινά του Δήμου Ζαγορίου συστήθηκε με πρωτοβουλία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου το Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για το Αγριόγιδο και την Αρκούδα, αποτελούμενο από πέντε (5) Φορείς Διαχείρισης: 1) Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, 2) Οροσειράς Ροδόπης, 3) Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, 4) Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων & Μετεώρων και 5) Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού & Μαλιακού κόλπου. Το Δίκτυο συγκροτήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» του ΕπΥΜΕΠΕΡΑΑ (2014-2020) και συγκεκριμένα του Πακέτου Εργασιών 2: Δικτύωση/ Τεχνογνωσία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών/ Επιστημονική Τεκμηρίωση.
Στην 1η Συνάντηση του Δικτύου, την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, τα στελέχη των Φορέων Διαχείρισης ενημερώθηκαν για τις δράσεις του ΦΔ Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και την κατανομή των δύο εμβληματικών ειδών στην περιοχή ευθύνης του. Στη συνέχεια οι ειδικοί επιστήμονες κ. Χαρητάκης Παπαϊωάννου Δρ. Βιολογίας, στέλεχος της Αναπτυξιακής Ηπείρου Α.Ε. και κ. Γιώργος Μερτζάνης Δρ. Βιολογίας, Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΜΚΟ Καλλιστώ, παρουσίασαν αντίστοιχα ειδικές πληροφορίες για την οικολογία και την κατάσταση διατήρησης του Αγριόγιδου και της Καφέ αρκούδας στην Ελλάδα. Επίσης αναφέρθηκαν στις προδιαγραφές και τα εργαλεία για την κατάρτιση ενός ενιαίου πρωτοκόλλου παρακολούθησης των πληθυσμών των ειδών στα πέντε Εθνικά Πάρκα.
Ακολούθησε εκτενής συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα διαχειριστικά θέματα που αφορούν τα δύο είδη, τις πιέσεις - απειλές που αντιμετωπίζουν, και παρουσιάστηκαν οι διαχειριστικές δράσεις που υλοποιούνται ή/και πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ (2014-2020) από κάθε Φορέα Διαχείρισης ξεχωριστά καθώς και τα διαχειριστικά προβλήματα και οι ιδιαιτερότητες κάθε προστατευόμενης περιοχής.
Τη δεύτερη και τελευταία μέρα της δράσης, Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και ξενάγηση σε επιλεγμένες θέσεις απαράμιλλης ομορφιάς που αποτελούν χαρακτηριστικά ενδιαιτήματα των δύο ειδών, αλλά και θέσεις ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχείων του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για μια μικρή ανασκόπηση της πλούσιας ιστορίας της περιοχής.
Να ευχαριστήσουμε θερμά τους συναδέλφους του ΦΔ Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για την εποικοδομητική πρωτοβουλία και την επιτυχημένη διοργάνωση της, όπως και τους ειδικούς επιστήμονες με την πολύτιμη συμμετοχή τους. Ραντεβού στην επόμενη συνάντηση το 2020 στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης με παρουσίαση, όσον αφορά τα δύο είδη, των απολογιστικών στοιχείων του χρόνου που πέρασε και με παρουσίαση νέων στοιχείων που θα αποτελέσουν θεμέλια για την προστασία και τη διατήρηση των πληθυσμών του αγριόγιδου και της αρκούδας στη χώρα μας.