Άρθρα

12-12-2018

2η Τεχνική Συνάντηση για το έργο «Pathways of accessible heritage tourism – Access2Heritage»

Την 26 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις εγκαταστάσεις του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας η 2η Τεχνική Συνάντηση του έργου "Διαδρομές προσβάσιμου τουρισμού - Access2Heritage".
Κατά τη συνάντηση, η οποία διοργανώθηκε από τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου, τον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, οι Εταίροι του Έργου είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να συζητήσουν για την πρόοδο μέχρι σήμερα αλλά και για τα επόμενα βήματα της υλοποίησης.
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο σχετικό δελτίο τύπου.

2nd project Technical Meeting of “Pathways of accessible heritage tourism – Access2Heritage” Project

Οn the 26th of November 2018, the 2nd Technical Meeting of the project “Pathways of accessible heritage tourism – Access2Heritage” took place in Thessaloniki, on the premises of Regional Development Fund of Central Macedonia.
At the meeting, which was organized by the Lead Partner of the project, the Management Body of Rodopi Mountain-Range National Park, the Project’s Partners had the opportunity to meet and discuss about the progress of the project so far, and about the next steps of implementation.
Read more details in the press release.