Άρθρα

30-08-2018

Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης - Ιούλιος 2018

Στο πλαίσιο ερευνητικών δραστηριοτήτων του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για τον μήνα Ιούλιο έγινε συλλογή γενετικών δειγμάτων τριχών αρκούδας, δειγμάτων ελάτης – ερυθρελάτης και οπτικοακουστικό υλικό από τις αυτόματες καταγραφικές κάμερες που έχουν εγκατασταθεί εντός του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης από τον ΦΔ και επιστημονικούς συνεργάτες του.

Τα γενετικά δείγματα τριχών αρκούδας συλλέγονται από το δίκτυο τριχοπαγίδων που έχει εγκατασταθεί στο μεγαλύτερο τμήμα του Εθνικού Πάρκου από τον ΦΔΟΡ για τη γενετική παρακολούθηση της αρκούδας. Μέρος των στύλων αποτελεί χορηγία και έχει εγκατασταθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της υπ’ αριθμού 30505/15-06-2014 απόφασης έγκρισης της Ειδικής Διαχειριστικής Μελέτης της ευρύτερης περιοχής των ΥΗΣ Νέστου. Άλλες πηγές συλλογής του γενετικού υλικού της αρκούδας που απαρτίζουν το δίκτυο αποτελούν επιλεγμένα δέντρα, στύλοι του τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτροδοτικού δικτύου και πάσσαλοι που ενισχύονται με περιέλιξη αγκαθωτού συρματοπλέγματος. Η μη επεμβατική αυτή μέθοδος συλλογής γενετικού υλικού αποτελεί μια διαδεδομένη πρακτική που χρησιμοποιείται πολύ συχνά για την παρακολούθηση ειδών τελευταία. Για την αρκούδα στηρίζεται στο βασικό ηθολογικό χαρακτηριστικό που διακρίνει το είδος κατά το οποίο προσελκύεται από την ιδιαίτερη μυρωδιά που εκλύουν οι στύλοι (λόγω των ουσιών εμποτισμού τους) και στη συνέχεια τους δαγκώνει, τους ξύνει, ξύνεται και τρίβεται πάνω τους αφήνοντας τρίχες από το τρίχωμα της. Η συλλογή των τριχών γίνεται με συγκεκριμένη μεθοδολογία και φυλάσσεται προς ανάλυση για τη γενετική μελέτη του είδους και την εξακρίβωση της ευρωστίας του πληθυσμού. Ο ΦΔΟΡ συλλέγει δείγματα από το 2016 μέχρι και σήμερα ως συνέχεια του έργου εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης του είδους στο ΕΠΟΡ που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007 – 2013.

          

Τα δείγματα ελάτης – ερυθρελάτης συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναγνώριση των μελιτογόνων εντόμων στα ψυχρόβια κωνοφόρα δάση του ΕΠΟΡ» που υλοποιεί ο ΦΔΟΡ σε συνεργασία με τη Δρ. Σοφία Γούναρη, Εντ. Ερευνήτρια του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και επαγγελματίες μελισσοκόμους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η διερεύνηση και η επιβεβαίωση της δυνατότητας παραγωγής ικανής ποσότητας μελιού ελάτης – ερυθρελάτης στα ορεινά οικοσυστήματα του Εθνικού Πάρκου, ώστε να στηριχθεί η παραγωγή του σε επαγγελματικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, από το 2013 μέχρι και σήμερα γίνονται συστηματικά δειγματοληψίες κλάδων ερυθρελάτης και ελάτης σε διάφορα σημεία εντός του ΕΠΟΡ για την ταυτοποίηση των μελιτογόνων εντόμων. Επίσης έχουν εγκατασταθεί πειραματικοί μελισσοκομικοί σταθμοί σε δύο περιοχές, στο Δασικό Χωριό Ερυμάνθου και στο Δασικό Εργοτάξιο Ελατιάς. Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις του προγράμματος είναι ενθαρρυντικές και παρουσιάστηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε ο ΦΔΟΡ με θέμα «Επιστροφή της μελισσοκομίας στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης – Προοπτικές ανάπτυξης» στο συνεδριακό κέντρο Κάτω Θόλου Παρανεστίου, στις 05 Ιουνίου 2018.

            

Τέλος, συλλέχθηκε το οπτικοακουστικό υλικό από τις αυτόματες καταγραφικές κάμερες που έχουν εγκατασταθεί στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης στο ΕΠΟΡ, σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες του ΦΔΟΡ. Ο έλεγχος του υλικού κατέγραψε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για την πανίδα της περιοχής και για άλλη μια φορά ανέδειξε τον μεγάλο πλούτο που χαρακτηρίζει τον ορεινό όγκο της Ροδόπης! Από το φακό παρέλασαν μεγάλα και μικρά θηλαστικά όπως αγριόγιδα, αγριόχοιροι, ζαρκάδια, λύκοι, αρκούδες, αγριόγατες, κα. 

Ευχαριστούμε θερμά τον Σύλλογο «Αγριόγιδο στα Βουνά – Balkan Chamois Society» και ειδικά τον Δρ. Χαρητάκη Παπαϊωάννου για τη διάθεση μέρος του οπτικοακουστικού υλικού.