Άρθρα

25-05-2018

Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στη Δράμα

 

Την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης εντάχθηκε η Πράξη «Δημιουργία μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος για την ανάδειξη και προβολή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».


Η πράξη αφορά τη δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης για το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης στη Δράμα, μίας σύγχρονης υποδομής που θα συμβάλλει στις προσπάθειες προστασίας της προστατευόμενης περιοχής, ανάδειξης της φυσιογνωμίας και του πλούτου της, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανάγκη διαφύλαξής της, αλλά και τόνωσης του αειφόρου τουρισμού μέσω της προσέλκυσης καλά ενημερωμένων επισκεπτών. Το Κέντρο Πληροφόρησης θα είναι πλήρως λειτουργικό και άρτια εξοπλισμένο και για την πληροφόρηση των επισκεπτών θα εφαρμόζονται σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και θα αξιοποιούνται νέες τεχνολογίες με ιδιαίτερη μέριμνα στην ενημέρωση μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου.


Ο ΦΔΟΡ ευχαριστεί τον Δήμο Δράμας για την παραχώρηση της αίθουσας «Μελίνα», την οποία θα αξιοποιήσει πλήρως με την επιστημονική γνώση και το κατάλληλο προσωπικό για την οργάνωση και τη λειτουργία του Κέντρου.