Άρθρα

06-04-2016

Επίσκεψη του Γυμνασίου Περίστασης Κατερίνης στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης

Τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των μαθητών της 2ας τάξης του Γυμνασίου Περίστασης Κατερίνης στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ), στο Μεσοχώρι Παρανεστίου. Οι μαθητές συνοδεύτηκαν από καθηγητές τους και στελέχη των ΚΠΕ Λιτόχωρου και Παρανεστίου. Η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια συνεργασίας του ΦΔΟΡ σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιεί το ΚΠΕ Παρανεστίου. Στα πλαίσια του προγράμματος οι μαθητές αφού μελέτησαν τις επτά θεματικές πινακίδες που έχει εγκαταστήσει ο ΦΔΟΡ στο προαύλιο χώρο στην έδρα του, συμπλήρωσαν ειδικό ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε και δόθηκε από το ΚΠΕ Παρανεστίου και αφορούσε το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Τέλος, οι μαθητές υπέβαλαν ερωτήσεις σε στέλεχος του ΦΔΟΡ για να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν από τη μελέτη των πινακίδων.