Άρθρα

21-12-2015

6η Συνάντηση του προγράμματος BIOEUPARKS (Intelligent Energy Europe - Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη) στο KOZJANSKI PARK στη Σλοβενία

Στο διάστημα 24 έως 26 Νοεμβρίου 2015 και στο πλαίσιο υλοποίησης των τακτικών συναντήσεων του έργου «BIOEUPARKS: Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της στερεάς βιομάζας σε Εθνικά Πάρκα της ΕΕ» που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκού πρόγραμμα “Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη - INTELLIGENT ENERGY EUROPE” ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης κος Σταύρος Κεχαγιόλου και ο Αναπληρωτής Καθηγητής της Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. κος Σπυρίδων Γαλατσίδας επισκέφτηκαν την περιοχή Κοζάνσκι της Σλοβενίας όπου εδρεύει και ο Φορέας Διαχείρισης του ομώνυμου Εθνικού Πάρκου.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν κυρίως η αξιολόγηση της πορείας από τους 10 εταίρους του έργου καθώς και ο σχεδιασμός των μελλοντικών ενεργειών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η Ελληνική Ομάδα είχε την ευκαιρία να δει από κοντά καλές πρακτικές εφαρμογής της τοπικής εφοδιαστικής αλυσίδας βιομάζας και να επισκεφτεί υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης που λειτουργούν με τοπικά παραγόμενη δασική βιομάζα.
Στο παρασκήνιο της συνάντησης ο κ. Κεχαγιόγλου είχε συνάντηση με το Δ/ντή του Εθνικού Πάρκου Κοζάνσκι κο Teo Hrvoje Oršanič θέματα σχετικά με την εφαρμογή τοπικών σημάτων ποιότητας σε προϊόντα που παράγονται τοπικά αλλά και η δυνατότητα ανάπτυξης της συνεργασίας και της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των δύο Εθνικών Πάρκων.