Άρθρα

29-06-2015

Σύσκεψη για την Ειδική Διαχειριστική Μελέτη του Νέστου

Την Πέμπτη 11-06-2015 έλαβε χώρα σύσκεψη στις εγκαταστάσεις του ΥΗΣ Θησαυρού μεταξύ του Διευθυντή Υδροηλεκτρικής Παραγωγής της ΔΕΗ ΑΕ, στελεχών του Υ/Η Συγκροτήματος Νέστου, εκπροσώπων των Φορέων Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας- Ισμαρίδας και Οροσειράς Ροδόπης και της Διεύθυνσης Υδάτων Αν. Μακεδονίας – Θράκης.
Το θέμα της σύσκεψης ήταν η Ειδική Διαχειριστική Μελέτη του Νέστου, η εκπόνηση της οποίας προβλέπεται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των ΥΗΕ του Νέστου και σκοπός της η καταγραφή προτάσεων που θα συμπεριληφθούν στην αν λόγω μελέτη καθιστώντας την χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση, ανάδειξη και προστασία της περιοχής των τεχνητών ταμιευτήρων και του Νέστου γενικότερα.  
Ο ΦΔΟΡ πρότεινε, μεταξύ άλλων, την οργάνωση μόνιμου συστήματος παρακολούθησης της βιοποικιλότητας της ευρύτερης περιοχής του Νέστου, τη συστηματική παρακολούθηση επιπρόσθετων παραμέτρων ποιότητας των υδάτων όπως τα βαρέα μέταλλα, την πρόβλεψη για έκτακτες μετρήσεις ποιότητας υδάτων σε περίπτωση ανάγκης και την ανάπτυξη μηχανισμού αντιμετώπισης έκτακτων φαινομένων ρύπανσης του Νέστου.