Άρθρα

22-06-2015

Ξενάγηση ξένων επισκεπτών στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης

Στα πλαίσια της προσπάθειας για τουριστική ανάπτυξη ο ΦΔΟΡ τη Δευτέρα 02 Ιουνίου 2015 ξενάγησε στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης τον κ. Douwe Laansma, Ολλανδό αρθογράφο σε περιοδικά με θεματολογία τη φύση και τον κ. Georgi Pamporov, Βούλγαρο τουριστικό πράκτορα.
Αναλυτικότερα οι δύο επισκέπτες ξεναγήθηκαν στο ΕΠΟΡ και συγκεκριμένα στο Δάσος Φρακτού, από τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης κ. Δόρτη Νικόλαο (Ειδικό δασικής προστασίας) και κ. Σωτηρίου Αλέξανδρο (PhD Δασολόγο) και συζήτησαν σχετικά με το καθεστώς προστασίας, τον τρόπο λειτουργίας και άλλα χαρακτηριστικά του Πάρκου, καθώς και για το τι μπορεί να δει και να κάνει κάποιος επισκέπτης στο ΕΠΟΡ.
Σκοπός της επίσκεψης του κ. Laansma ήταν η συγγραφή άρθρου σχετικά με το ΕΠΟΡ, ενώ του κ. Georgi η πραγματοποίηση εκδρομών από τουρίστες στην ευρύτερη περιοχή του ΕΠΟΡ.