Άρθρα

01-12-2014

Συνάντηση αντιπροσώπου του Βουλγαρικού Ιδρύματος Βιοποικιλότητας (BDF) και του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

Την Πέμπτη 27-11-2014 πραγματοποιήθηκε σύντομη έκτακτη συνάντηση μεταξύ του κ.  Stefan Avramov, Συντονιστή του προγράμματος «Προστατευόμενες Περιοχές και Είδη» του Βουλγαρικού Ιδρύματος Βιοποικιλότητας (B.D.F.) και του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, κ. Κεχαγιόγλου Σταύρου, στην έδρα του ΦΔΟΡ στο Μεσοχώρι Παρανεστίου. Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκαν διάφορα θέματα σχετικά με τις δράσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας, τόσο του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης (Ε.Π.Ο.Ρ.), όσο και του B.D.F.