Άρθρα

17-11-2014

4η Συνάντηση για το πρόγραμμα IEE (INTELLIGENT ENERGY EUROPE - ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ) στη Δράμα

Στη Δράμα στις 13 & 14 Νοεμβρίου 2014 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας πραγματοποιήθηκε η 4η συνάντηση του προγράμματος BioEUParks «Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της στερεάς βιομάζας σε εθνικά πάρκα της Ε.Ε. – Exploiting the potentialities of solid biomasses in EU Parks».
Οικοδεσπότης της συνάντησης ήταν ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ), ο οποίος οργάνωσε αυτή τη συνάντηση.
Από το ΦΔΟΡ παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος κ. Κεχαγιόγλου Σταύρος (project manager), ο κ. Καραχρήστος Χρήστος (Senior Expert) και ο κ. Κυριαζίδης Δημήτριος (financial manager).
Από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης παραβρέθηκαν ο κ. Γαλατσίδας Σπύρος (project manager), επίκουρος καθηγητής του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και ο συνεργάτης του κ. Γούναρης Νίκος (Senior Expert).
Στη συνάντηση συμμετείχαν 10 ομάδες από 7 Ευρωπαϊκές χώρες, 5 Εθνικά Πάρκα,  4 ομάδες αντιπροσώπων περιβαλλοντικών οργανώσεων, ερευνητικά και διαχειριστικά κέντρα σχετικά με τη βιομάζα, τη βιοενέργεια και τη δασοπονία καθώς και η μεγαλύτερη οικολογική οργάνωση της Ιταλίας "Legambiente".  
Στη συνάντηση έγινε αξιολόγηση της μέχρι τώρα πορείας του προγράμματος (το πρόγραμμα βρίσκεται στην μέση), συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την εξέλιξη του και σχεδιάστηκαν τα επόμενα στάδια. Από τα αποτελέσματα της συνάντησης αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες εταίροι ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του προγράμματος, θέτοντας έτσι τις βάσεις για τη συμμετοχή τους και σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Τέλος, οι συμμετέχοντες αντιπρόσωποι των εταίρων του εν λόγω προγράμματος εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την οργάνωση της συνάντησης, τη φιλοξενία και τα φαγητά τα οποία γεύτηκαν στην πόλη της Δράμας.