Άρθρα

17-04-2014

Συνάντηση του Αντιπροέδρου και στελεχών του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης με αντιπροσώπους του Ε.Ο.Σ. Ξάνθης

Στις  9 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Αντιπροέδρου του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, κ. Κεχαγιόγλου Σταύρου, των στελεχών του Φορέα, του Πρόεδρου ΔΣ κ. Χαραλαμπίδη Γιάννη καθώς και του έφορου μονοπατιών  κ. Ντούμα Παναγιώτη  του ΕΟΣ Ξάνθης. Η συνάντηση έλαβε χώρα στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης στο Μεσοχώρι Παρανεστίου και συζητήθηκαν θέματα όπως η στενή συνεργασία του ΕΟΣ Ξάνθης με το ΦΔΟΡ, η σήμανση και ο καθαρισμός των μονοπατιών και η διοργάνωση από κοινού εκδηλώσεων με σκοπό την ανάδειξη και προβολή του φυσικού πλούτου του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης και την αξιοποίησή του ως πόλου έλξης επισκεπτών.