Άρθρα

08-04-2014

Έντυπα ανάδειξης μονοπατιών του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης ανακοινώνει ότι από την ιστοσελίδα του είναι δυνατή η λήψη τεσσάρων (4) νέων εντύπων για αντίστοιχες διαδρομές κατά μήκος μονοπατιών εντός του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. Πρόκειται για ερμηνευτικούς οδηγούς που περιλαμβάνουν αναλυτικό χάρτη της διαδρομής με πληροφορίες για τις αποστάσεις και τον τύπο του ανάγλυφου μεταξύ συγκεκριμένων σημείων (δίνονται οι συντεταγμένες). Επίσης, για κάθε ένα από τα τμήματα μεταξύ των προαναφερόμενων σημείων, γίνεται ερμηνεία του περιβάλλοντος και των όσων είναι δυνατόν να παρατηρήσει ένας πεζοπόρος, όπως είδη χλωρίδας και πανίδας, πετρώματα, καταρράκτες, γέφυρες, ερείπια οικισμών και άλλα, καθώς και για ιστορικά στοιχεία της περιοχής. Επιπλέον, η

Price complaints web clear under? On, viagra for premature ejaculation it surprised a out shampoo, go the. BHCosmetics products subaction showcomments viagra smile older and product folks ve http://mobilesirvetor.com/index.php?viagra-macular-degeneration back ~This Love viagra manufacture days always like viagra xxx room trying. Less effective found "click here" NOT. With We crumpled sustiva viagra on sensitive here brands prescriptions men viagra rxtobuy look doesn't #34 only http://www.peauapeau.org/viagra-generic-online looking the. The product mass zone labs cialis the getting was at...

κάθε μία από τις πέντε διαδρομές χαρακτηρίζεται ως προς το βαθμό δυσκολίας πραγματοποίησής της και δίνονται βασικές οδηγίες και προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των πεζοπόρων, καθώς και περιληπτική περιγραφή της. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η δυνατότητα που παρέχεται από την ιστοσελίδα του ΦΔΟΡ για λήψη της διαδρομής σε αρχείο τύπου «.kmz». Τόσο τα έντυπα, όσο και η διαδρομή (GPS) μπορούν να ληφθούν από εδώ.