Άρθρα

07-04-2014

3η Συνάντηση για το πρόγραμμα ΙEE (Intelligent Energy Europe - Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη) στο SÖLKTÄLER NATURE PARK στην Αυστρία

Στις 2 & 3 Απριλίου 2014 ο Αντιπρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ), κ. Κεχαγιόγλου Σταύρος και ο συνεργάτης του, κ. Καραχρήστος Χρήστος (Senior Expert), παραβρέθηκαν στη 3η συνάντηση του προγράμματος BioEUParks «Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της στερεάς βιομάζας σε εθνικά πάρκα της Ε.Ε. – Exploiting the potentialities of solid biomasses in EU Parks» που πραγματοποιήθηκε στο Sölktäler Nature Park στη Αυστρία.
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης εκπροσώπησε ο κ. Γαλατσίδας Σπύρος, επίκουρος καθηγητής του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και ο συνεργάτης του κ. Γούναρης Νίκος (Senior Expert).
Στη συνάντηση έγινε αξιολόγηση της μέχρι τώρα πορείας του προγράμματος, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος και σχεδιάστηκαν τα επόμενα στάδια.
Στο παρασκήνιο της συνάντησης ο κ. Κεχαγιόγλου Σταύρος είχε συνάντηση με τον Διευθυντή του Sölktäler Nature Park της Αυστρίας κ Volkhard Maier με τον οποίο και συζήτησε για θέματα διαχείρισης, προστασίας, τουριστικής ανάπτυξης και συνεργασίας των δύο Πάρκων.