Άρθρα

17-12-2013

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης σε σεμινάριο επιστημονικής παρακολούθησης τύπων οικοτόπων και ειδών

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013, ο 2ος κύκλος σεμιναρίων (ο 1ος κύκλος είχε πραγματοποιηθεί στα Καμίνια και στην περιοχή Κοτυχίου-Στροφυλιάς του νομού Αχαΐας από τις 13 έως τις 21 Απριλίου 2013), σχετικά με την επιστημονική παρακολούθηση τύπων οικοτόπων και ειδών, που ξεκίνησε το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2013.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Villa Belles στο Ακριτοχώρι Σερρών και στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης και αφορούσε τέσσερεις ενότητες: 1) ψάρια του γλυκού νερού, 2) τύποι χερσαίων οικοτόπων 3) θηλαστικά και 4) ορνιθοπανίδα.
Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων, οι οποίοι αποτελούνταν από εργαζόμενους των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, μεταξύ των οποίων και στελέχη του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, περιλάμβανε παρουσιάσεις από ειδικούς επιστήμονες και πρακτική εξάσκηση στο πεδίο.
Το σεμινάριο υποστηρίχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού  Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, μετά από πρωτοβουλία των Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης.