Άρθρα

01-11-2013

2η Ημερίδα του προγράμματος IEE (Intelligent Energy Europe - Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη)

Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η προγραμματιζόμενη 2η ημερίδα  του προγράμματος BioEUParks «Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της στερεάς βιομάζας σε εθνικά πάρκα της Ε.Ε. – Exploiting the potentialities of solid biomasses in EU Parks». Κατά την έναρξη της ημερίδας απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Δράμας, κ. Μλεκάνης Μιχάλης.
Η ημερίδα αυτή απευθυνόταν στοχευμένα σε εθνικούς και τοπικούς παράγοντες που αποτελούν ενεργούς και δυνητικούς κρίκους μιας εφοδιαστικής αλυσίδας στερεάς βιομάζας, η εφαρμογή της οποίας αποτελεί το βασικό στόχο του συγκεκριμένου προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους ο Δρ. Αραμπατζής Γαρύφαλλος, Επ. Καθηγητής του ΔΠΘ, ο Δρ. Γαλατσίδας Σπύρος, Επ. Καθηγητής του ΔΠΘ και ο κ. Γούναρης Νικόλαος, Δασολόγος και συνεργάτης του ΔΠΘ.
Στην ημερίδα παρευρέθηκαν αντιπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης των δήμων της Π.Ε. Δράμας, της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, των Δ/νσεων Δασών Δράμας και Ξάνθης, καθώς και των αντίστοιχων Δασαρχείων. Επίσης, συμμετείχαν πρόεδροι σωματείων υλοτόμων, έμποροι ξυλείας και ιδιώτες επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε χώρους σχετικούς με το αντικείμενο της ημερίδας.
Η ημερίδα έκλεισε με τις  τοποθετήσεις των συμμετεχόντων  και τη διαβούλευση για την οργάνωση στρογγυλών τραπεζών.