Άρθρα

21-10-2013

Διευκρίνηση για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της 17-10-2013 για την 2η Ημερίδα του προγράμματος IEE (Intelligent Energy Europe - Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη)

Η φράση "Η ημερίδα θα κλείσει με ερωτήσεις από το κοινό και συζήτηση." αντικαθίσταται με τη φράση "Η ημερίδα αυτή είναι κλειστή και απευθύνεται στοχευμένα σε εθνικούς και τοπικούς παράγοντες που αποτελούν ενεργούς και δυνητικούς κρίκους μιας εφοδιαστικής αλυσίδας στερεάς βιομάζας. Η ημερίδα θα κλείσει με τις  τοποθετήσεις των συμμετεχόντων  και τη διαβούλευση για την οργάνωση στρογγυλών τραπεζών."