Άρθρα

13-10-2013

Παρουσίαση του προγράμματος BioEUParks στο 16ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο

Την Τρίτη 08-10-2013, ο Αντιπρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, κ. Κεχαγιόγλου Σταύρος, πραγματοποίησε παρουσίαση, στο πλαίσιο του 16ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου που έγινε στη Θεσσαλονίκη, με θέμα το πρόγραμμα BioEUParks «Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της στερεάς βιομάζας σε εθνικά πάρκα της Ε.Ε. – Exploiting the potentialities of solid biomasses in EU Parks». Το BioEUParks ανήκει στο πρόγραμμα - πλαίσιο ΙΕΕ (Intelligent Energy Europe - Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη) στο οποίο συμμετέχουν δέκα εταίροι από έξι χώρες. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από το Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) και το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η παρουσίαση στο Δασολογικό Συνέδριο αποσκοπούσε στην ευρύτερη ενημέρωση, τόσο του κοινού, όσο και ειδικών επιστημόνων, σχετικά με την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.