Άρθρα

17-01-2013

Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτροφόρας περίφραξης για την αποτροπή κρούσματος από αρκούδα

Την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013, επόπτες - φύλακες του ΦΔΟΡ μετέβησαν στο Σιδηρόνερο Δράμας για τον έλεγχο της λειτουργίας της ηλεκτροφόρας περίφραξης, η οποία είχε παραχωρηθεί στον πληγέντα κάτοικο της περιοχής, κ. Καλαντίδη Δημήτριο.

Διαπιστώθηκε ότι η μικρή χοιροτροφική μονάδα που διατηρεί ο κ. Καλαντίδης στην περιοχή φυλασσόταν από επίθεση αρκούδας, καθώς ελέγχθηκε η καλή λειτουργία της ηλεκτροφόρας περίφραξης.

     

 Η παραχώρηση της περίφραξης έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης και του Φορέα Διαχείρισής της" που είναι ενταγμένη στο ΕΠΠΕΡΑΑ, ΕΣΠΑ 2007-2013.