Άρθρα

30-01-2013

Αναγνώριση των πηγών των Θερμιών ως Ιαματικών

Η Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Τουρισμού στις 24-01-2013 αναγνώρισε ως ιαματικές τις πηγές των Θερμιών, που βρίσκονται εντός του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης στη ζώνη Γ6-Β, βορείως του Παρανεστίου.

Η απόφαση αυτή είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της περιοχής καθώς η περιοχή μπορεί να αποτελέσει τουριστικό και θεραπευτικό - ιαματικό προορισμό.

Η συγκεκριμένη απόφαση απαιτεί από το Δήμο Παρανεστίου και την Αναπτυξιακή Εταιρεία του, οι οποίοι υποστήριξαν την εν λόγω πρόταση, την υποβολή οικονομοτεχνικής μελέτης επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα της επένδυσης και θα δίνονται στοιχεία για την τουριστική κίνηση της περιοχής και θα παρατίθενται οι προοπτικές βιωσιμότητας της επένδυσης.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης επικροτεί την ανωτέρω απόφαση, με την οποία αναμένεται να δοθεί λύση στο χρονίζον θέμα της κατάληψης της περιοχής των πηγών με αυτοσχέδιες παράγκες που αποτελούν παράγοντα περιβαλλοντικής και αισθητικής υποβάθμισης του τοπίου.