Άρθρα

21-12-2012

Παραχώρηση ηλεκτροφόρας περίφραξης για την άμβλυνση της σύγκρουσης άγριας ζωής και ανθρώπου

Σήμερα, Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012, παραδόθηκε από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης στον κ. Καλαντίδη Δημήτριο, ηλεκτροφόρα περίφραξη με σκοπό την προστασία του μετά από επαναλαμβανόμενες επιθέσεις αρκούδας στη μικρή χοιροτροφική του μονάδα στην περιοχή του Σιδηρονέρου Δράμας.


Η παραχώρηση έγινε στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης "Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης" του Άξονα 9: "Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" 2007-2015 για την πρόληψη των ζημιών και την αποτροπή θανάτωσης μεγάλων σαρκοφάγων