Άρθρα

14-12-2012

Συνάντηση με το Συνήγορο του Πολίτη για την αντιμετώπιση των Δηλητηριασμένων ΔολωμάτωνΤην Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ομάδας εργασίας για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα, με σκοπό την παρουσίαση προτάσεων και το διάλογο με το Συνήγορο του Πολίτη και εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). Συγκεκριμένα, στη συνάντηση συμμετείχαν ως εκπρόσωποι των περιβαλλοντικών οργανώσεων η ΕΟΕ, η WWF, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, η Ελληνική Εταιρεία Προστασία της Φύσης, εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης και του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας, όπως και εκπρόσωποι των τμημάτων Φυτικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και του ΕΛΓΑ. Από τη συνάντηση αισθητή έγινε η απουσία των εκπροσώπων των τμημάτων Διαχείρισης Δασών, Διαχείρισης Αποβλήτων, και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.

 

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε υλικό και στατιστικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από εργασίες και έρευνες πεδίου για να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά των περιστατικών δηλητηριάσεων, αναφέρθηκαν οι εμπλεκόμενες ομάδες, αναλύθηκε το νομοθετικό πλαίσιο και παρατέθηκαν προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος οι οποίες συζητήθηκαν εκτενέστερα μεταξύ των παρευρισκομένων, του Συνηγόρου του Πολίτη και των αρμοδίων εκπροσώπων της Πολιτείας, κατά περίπτωση. Μερικές από τις προτάσεις που αναφέρθηκαν είναι η βελτίωση του συστήματος αποζημιώσεων των ζημιών στο ζωικό ή γεωργικό κεφάλαιο και η αντιμετώπιση των συγκρούσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα μέτρα για την πρόληψη και την εξομάλυνση της αναπόφευκτης στην ύπαιθρο "σύγκρουσης" ανθρώπου και άγριας ζωής με τη χρήση ηλεκτροφόρων περιφράξεων, για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, και τη φύλαξη των ζώων με σωστά εκπαιδευμένα, αυθεντικούς ποιμενικούς σκύλους, όπως ο ελληνικός ποιμενικός, αλλά και στη χρήση κατάλληλα εκπαιδευμένων σκύλων ανίχνευσης και εντοπισμού των δηλητηριασμένων δολωμάτων και πτωμάτων για τον έγκαιρο εντοπισμό τους με αποτέλεσμα τον περιορισμό της πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης. Σημαντική τέλος, ήταν η τοποθέτηση πολλών από τους συμμετέχοντες όσον αφορά το ζήτημα της διαχείρισης των περιστατικών (εντοπισμό, συλλογή, διαχείριση πτωμάτων, καθορισμό αρμοδιοτήτων), η έκφραση ανάγκης για την κατά κανόνα παρουσία κτηνιάτρου σε κάθε ανάλογο περιστατικό και τέλος η στοχευμένη ενημέρωση των κοινωνικών ομάδων που εμπλέκονται σε περιστατικά παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.


Σε συνέχεια των παραπάνω η ομάδα εργασίας θα συνεχίσει το έργο της με επερχόμενες συναντήσεις.