Άρθρα

28-03-2018

Παρουσίαση του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης στο 5ο Γυμνάσιο Δράμας

Την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018, ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ), κ. Κεχαγιόγλου Σταύρος και στελέχη του Φορέα, επισκέφθηκαν το 5ο Γυμνάσιο Δράμας. Ο κ. Κεχαγιόγλου πραγματοποίησε παρουσίαση στους μαθητές της δευτέρας τάξης και σε μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου, σχετικά με το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ΕΠΟΡ), καθώς και με το έργο του ΦΔΟΡ στη διαχείριση, προστασία και ανάδειξή του. Στο τέλος της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση και ο κ. Κεχαγιόγλου απάντησε σε ερωτήσεις που υπέβαλαν οι μαθητές.
Η συγκεκριμένη δράση έγινε κατόπιν πρόσκλησης της Διεύθυνσης του 5ου Γυμνασίου Δράμας στο πλαίσιο της «Θεματικής Εβδομάδας» που υλοποιείται στο συγκεκριμένο σχολείο από 26 έως 30 Μαρτίου 2018. Ο θεσμός της «Θεματικής Εβδομάδας αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας σε ζητήματα που άπτονται της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη.