Άρθρα

14-07-2016

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Προστατευόμενης Περιοχής Οροσειράς Ροδόπης

Σε συνέχεια της από 30-06-2016 ανακοίνωσης προς δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για το χαρακτηρισμό του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης, μπορείτε να δείτε: