Άρθρα

14-05-2015

Συνάντηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης με εκπρόσωπο του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Δράμας

Την Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου, κ. Κεχαγιόγλου Σταύρου και των στελεχών του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης με τον κ. Σωφρονίδη Κοσμά, M.Sc. ιχθυολόγο του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Δράμας, στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, στο Μεσοχώρι Παρανεστίου.
Τα θέματα συζήτησης στη συνάντηση ήταν: η διαχείριση των πληθυσμών του μυοκάστορα, το νομικό πλαίσιο και το καθεστώς προστασίας της ιχθυοπανίδας στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης, τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των παραπάνω καθώς και η στενότερη συνεργασία μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Δράμας.