Άρθρα

11-05-2015

Συνάντηση Προέδρων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Την Τετάρτη 29/04/2015 ο Πρόεδρος του ΦΔΟΡ κ. Κεχαγιόγλου Σταύρος συμμετείχε στη προγραμματισμένη συνάντηση των προέδρων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών όπου ήταν προσκεκλημένος ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνης. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στο κτήριο της Αμαλιάδος που είναι και το γραφείο του υπουργού. Ο Αναπληρωτής  Υπουργός κ. Τσιρώνης τελικά δεν παραβρέθηκε λόγω προβλήματος υγείας αλλά παραβρέθηκαν υπηρεσιακοί παράγοντες όπως ο Δ/ντής ΕΠΠΕΡΑΑ κ. Ν. Μαμαλούγκας, η Εκπρόσωπος της Δ/νσης Βιοποικιλότητας του ΥΠΑΠΕ κ. Κ. Στυλογιάννη, κ.α.

Τα κύρια θέματα της ατζέντας που συζητήθηκαν ήταν:

Α. Η χρηματοδοτική ροή προς τους Φορείς Διαχείρισης στα πλαίσια του τρέχοντος Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ (μέχρι την λήξη της περιόδου 31-12-2015).

Β. Οι δυνατότητες χρηματοδότησης προς τους Φορείς Διαχείρισης από την αμέσως επόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΣΕΣ 2014-2020) μέσα από το 'νέο' ΕΠΠΕΡΑΑ, το Πράσινο Ταμείο, κ.λ.π.

Γ. Η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών (κάλυψη δαπανών για το ανθρώπινο δυναμικό των Φορέων Διαχείρισης, τα λοιπά έξοδα - ΔΕΗ, ΟΤΕ, Νερό, κ.λ.π.).

Δ. Τα σχέδια της χώρας για τις Προστατευόμενες Περιοχές.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΦΔΟΡ κ. Κεχαγιόγλου Σταύρος αναφέρθηκε στα προβλήματα του ΦΔΟΡ και κατέθεσε προτάσεις και απόψεις όσον αφορά τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.