Άρθρα

13-12-2013

Παρουσίαση της ορνιθοπανίδας της Ελλάδος και του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης στο Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

Τη Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση σχετικά με την ορνιθοπανίδα της Ελλάδος και ειδικότερα της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης (ΕΠΟΡ), στο Μεσοχώρι Παρανεστίου, έδρα του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ). Η παρουσίαση έγινε από τον κ. Σιδηρόπουλο Λαυρέντη, ορνιθολόγο πεδίου, απασχολούμενο στο πρόγραμμα "The Return of the Neophron" (LIFE10 1NAT/BG/000152 – «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη») και παρακολούθησαν τα στελέχη του ΦΔΟΡ.  Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά παρουσιάσεων με στόχο την ενημέρωση του προσωπικού του ΦΔΟΡ σε θέματα σχετικά με την ορνιθοπανίδα. Η συγκεκριμένη παρουσίαση αποτέλεσε την εισαγωγή στην αναγνώριση βασικών ομάδων της ορνιθοπανίδας και ιδιαίτερα των αρπακτικών, καθώς και βασικών στοιχείων της βιολογίας τους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Ασπροπάρη (Neophron percnopterus) που αποτελεί αντικείμενο του προαναφερόμενου προγράμματος.