Άρθρα

29-04-2013

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στο πρόγραμμα IEE (Intelligent Energy Europe)

Στις 23 & 24 Απριλίου 2013, ο Αντιπρόεδρος κ. Κεχαγιόγλου Σταύρος και το στέλεχος κα. Χατζηαναστασίου Ελένη του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ), παρευρέθηκαν στην εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Ι.Ε.Ε. (Intelligent Energy Europe), που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Προστασίας του καταναλωτή της Γερμανίας. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η Ελλάδα εκπροσωπείται από κοινού από το Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο εκπροσώπησε στην προαναφερόμενη συνάντηση ο κ. Γαλατσίδας Σπύρος, επίκουρος καθηγητής του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και ο συνεργάτης του κ. Γούναρης Νίκος. Σκοπός του προγράμματος είναι η αξιοποίηση της παραγόμενης βιομάζας, με αειφορικό τρόπο, εντός του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης (ΕΠΟΡ), με απώτερο στόχο την παραγωγή ενέργειας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά δέκα εταίροι, από επτά χώρες, μεταξύ των οποίων (εταίρων) οι πέντε είναι Εθνικά Πάρκα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Κεχαγιόγλου παρουσίασε το ΕΠΟΡ στους εταίρους του προγράμματος.

Στην τελευταία φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά ο κ. Κεχαγιόγλου Σταύρος, αντιπρόεδρος του ΦΔΟΡ, η κα. Silvia Vivarelli, EACI Project officer, ο κ. Diego Mattioli, Συντονιστής του προγράμματος, ο κ. Γαλατσίδας Σπύρος, αντιπρόσωπος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συνεργάτης του, κ. Γούναρης Νίκος, η κα Χατζηαναστασίου Ελένη, στέλεχος του ΦΔΟΡ και η κα. Rosy Cannata, αντιπρόσωπος του Εθνικού Πάρκου της Sila (Ιταλία).