Άρθρα

07-12-2012

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στην Ημερίδα του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης

Στις 6 Δεκεμβρίου 2012, στον Λιθότοπο Σερρών, πραγματοποιήθηκε ημερίδα από τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ημερίδα, με θέμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Προστατευόμενες Περιοχές». Το θέμα που κυριάρχησε στην ημερίδα ήταν η περιβαλλοντική εκπαίδευση και πως αυτή υλοποιείται στις προστατευόμενες περιοχές από τους διάφορους φορείς και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Παράλληλα παρουσιάστηκε υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εστιασμένο σε προστατευόμενες περιοχές όπως Αξιός ποταμός και Λίμνη Κερκίνη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση κι εκπαίδευση των μαθητών.


Στην ημερίδα συμμετείχαν, εκ μέρους του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης, οι Επόπτες-Φύλακες Αγοραστός Πέτρος και Κωτσάκη Ειρήνη, καθώς επίσης κιεκπρόσωποι από τους Δήμους Σιντικής και Σερρών, από τη Δ/νση Δασών Σερρών, από τον Φορέα Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα και Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, σχολικοί σύμβουλοι της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθηγητές της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μέλη της Ομάδας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κάτω Ποροΐων.