Άρθρα

23-09-2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτροφόρων περιφράξεων, που δημοσιεύτηκε την 23-09-2021 στην ιστοσελίδα του ΦΔΟΡ διευκρινίζεται ο αριθμός των υπό προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων είναι τέσσερεις (4) και όχι πέντε (5) όπως αναγράφηκε αρχικά εκ παραδρομής.

Δείτε την διορθωμένη ανακοίνωση εδώ.