Άρθρα

10-05-2021

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Σε συνέχεια της από 07-05-2021 ανακοίνωσης του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) για την πρόθεσή του για την ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων για τον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, στο πλαίσιο της Πράξη LIFE ARCPROM «Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe» (LIFE18 NAT/GR/000768) στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισυνάπτεται εδώ το αναγραφόμενο μήνυμα που θα φέρουν οι πινακίδες.