Άρθρα

29-12-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της προμήθειας τριών (3) μπαταριών αυτοκινήτου για τις ηλεκτροφόρες περιφράξεις του ΦΔΟΡ.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.