Άρθρα

14-12-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της υπηρεσίας ασφαλιστικής κάλυψης των τριών (3) υπηρεσιακών οχημάτων του ΦΔΟΡ.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.