Άρθρα

07-12-2020

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την ακύρωση της υπ΄αρ. πρωτ. 1664/04-12-2020 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, λόγω τροποποίησης των προδιαγραφών μέρους του υπό προμήθεια εξοπλισμού.