Άρθρα

12-03-2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αυτόματων καταγραφικών καμερών, που δημοσιεύτηκε την 09-03-2020 στην ιστοσελίδα του ΦΔΟΡ (http://www.fdor.gr/index.php/el/%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/539-09032020) διευκρινίζονται τα εξής που αφορούν τις προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών:

  1. Για το υπ΄αριθμό 1 είδος του πίνακα προδιαγραφών το χαρακτηριστικό «Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων (βίντεο και ήχου)» αφορά micro SD card (64 GB).
  2. Το υπ΄αριθμό 3 είδος αφορά Micro Sim 64 GB.