Άρθρα

19-02-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της προμήθειας τεσσάρων (4) ηλεκτροφόρων περιφράξεων για την άμβλυνση της σύγκρουσης άγριας ζωής και ανθρώπου.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.