Άρθρα

01-07-2019

Ακύρωση διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας καινούριου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος

Ανακοινώνεται πως ακυρώνεται η διαδικασία προμήθειας καινούριου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος της υπ’ αριθ. 835/26-06-2019 (Ω3ΝΕ46Ψ84Α-ΥΤ7) ανακοίνωσης του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.