Άρθρα

17-10-2018

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού 67450/23-11-2018

Λόγω αναγραφής λάθους ημερομηνίας στην καταχώρηση της Διακήρυξης υπ’ αριθμό 67450/23-11-2018 στην ιστοσελίδα του ΦΔΟΡ (www.fdor.gr) η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία λάθος εντυπώσεων, η προθεσμία υποβολής προσφορών για το Διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 67450/23-11-2018 για την ανάθεση των γενικών υπηρεσιών με τίτλο: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων της Πράξης Pathways of Accessible Heritage Tourism/Access2Heritage παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη,  27-12-2018 και ώρα 14.00.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα, 14-01-2019.

Περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ.