Άρθρα

12-12-2018

Διευκρινίσεις για τον υπ' αριθμό 67450 Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό

Διευκρινίσεις για τη Διακήρυξη 67450 του Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών "Yλοποίηση των πακέτων εργασίας 2, 4 και 5 του έργου «Pathways of accessible heritage tourism» (Access2Heritage)".