Άρθρα

09-10-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο:
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ».

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/11/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

Διακήρυξη

Προκήρυξη

Έκθεση τεκμηρίωσης και προδιαγραφών