Άρθρα

22-06-2012

Διευκρινίζεται ότι οι ημέρες που αντιστοιχούν στις ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού για την Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης είναι η Τρίτη (17-07-2012) και η Παρασκευή (13-07-2012). Αρ. πρωτ. της διακήρυξης είναι 861/18-06-2012.