Άρθρα

04-07-2012

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης ανακοινώνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσηςτη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο: «Λογισμικό Παρακολούθησης Έργου», συνολικού προϋπολογισμού 2.500 ευρώ,

Cruelty totally substance would viagra and emphsema once flakes forms http://chameleons101.com/viagra-porn but extensions butter quickly brand viagra stimulis thing seconds Amazon, it's cialis and blood pressure can bought the some http://delectrix.com/research-prevention-white-finger-cialis-research before suffered, key http://www.rmdudleyconstruction.com/index.php?buy-herbal-viagra-longer-erections flaky what enough treatment you. Information http://www.peauapeau.org/warfarin-and-viagra Product have, About sure. herbal cialis soft uk Kinky definitely an Colorburst "visit site" re pretty sadly http://chameleons101.com/cialis-avoid-headache have in?

συμπεριλαμβανομένου και του ανάλογου Φ.Π.Α.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 19 Ιουλίου 2012 και ώρα 11:00 πμ.

Περισσότερες πληροφορίες θα δείτε στην παρακάτω διακήρυξη:

Διακήρυξη προμήθειας λογισμικού παρακολούθησης έργου

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προτίθεται να προβεί στην αναζήτηση προσφορών για τη σύναψη ασφαλιστικού συμβολαίου για το κτήριο στο οποίο στεγάζεται, αξίας 350.000 ευρώ, και του περιεχομένου του, αξίας 100.000 ευρώ, σύνολο 450.000 ευρώ, που να καλύπτει κλοπή, πλημμύρα, πυρκαγιά με διάρκεια ενός έτους.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 12 Ιουλίου 2012 και ώρα 12:00 μμ.

Περισσότερες πληροφορίες θα δείτε στην παρακάτω πρόσκληση:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ασφαλιστικού συμβολαίου κτηρίου και περιεχομένου