Άρθρα

08-05-2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ

Σχετικά με το διαγωνισμό για τη Προμήθεια Πακέτων Αντίδοτων Αντιμετώπισης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων, με αρ. πρωτ. 575/28-04-2015, διευκρινίζεται ότι όσο αφορά στο υλικό και στις διαστάσεις του αδιάβροχου κυτίου που ζητείται στις προδιαγραφές αφήνεται στην ευχέρεια των υποψηφίων αναδόχων, με τη προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται τουλάχιστον στεγανότητα IPΧ3 και ο απαραίτητος χώρος για τα υπόλοιπα είδη της εν λόγω προμήθειας.