Άρθρα

08-05-2015

2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

Σχετικά με το διαγωνισμό για τη Προμήθεια Συστήματος Παρακολούθησης Άγριας Πανίδας, με αρ. πρωτ. 573/28-04-2015, διευκρινίζεται ότι η "εξωτερική θήκη" που αναφέρεται στις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές δεν αφορά στο "κουτί ασφαλείας" (security box).