Άρθρα

07-05-2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

Σχετικά με το διαγωνισμό για τη Προμήθεια Συστήματος Παρακολούθησης Άγριας Πανίδας, με αρ. πρωτ. 573/28-04-2015, διευκρινίζεται ότι το χρώμα της αδιάβροχης εξωτερικής θήκης της αυτόματης καταγραφικής κάμερας μπορεί να  είναι οποιοδήποτε πέρα από το χρώμα παραλλαγής, το οποίο αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προκήρυξης, σε περίπτωση που δεν διατίθεται από την κατασκευαστική εταιρεία.