Άρθρα

28-04-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης "Προστασία Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης" (ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013), ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη τριών πρόχειρων διαγωνισμών προμηθειών με αντικείμενο:

Διακήρυξη 1: Προμήθεια αυτόματων μελισσοκομικών ζυγαριών

Διακήρυξη 2: Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης άγριας πανίδας

Διακήρυξη 3: Προμήθεια πακέτων αντίδοτων αντιμετώπισης δηλητηριασμένων δολωμάτων

 

 Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Διακήρυξη:

Διακήρυξη 1: στις 14-05-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ.,

Διακήρυξη 2: στις 14-05-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.,

Διακήρυξη 3: στις 15-05-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.,


Διακήρυξη προμήθειας αυτόματων μελισσοκομικών ζυγαριών - Τεύχος

Διακήρυξη προμήθειας συστήματος παρακολούθησης άγριας πανίδας - Τεύχος

Διακήρυξη προμήθειας πακέτων αντίδοτων αντιμετώπισης δηλητηριασμένων δολωμάτων - Τεύχος