Άρθρα

16-02-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης "Προστασία Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης" (ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013) ανακοινώνει τη διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο "Πιλοτικό πρόγραμμα Οικο-εθελοντές"

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
 

Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού : στις 12-03-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00μμ,

Διακήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο: Πιλοτικό πρόγραμμα Οικο-εθελοντές - Τεύχος