Άρθρα

09-12-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 1499/20-05-2014 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με Κωδικό Πρόσκλησης ΦΠ1.1_1.2/2014 για την υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2014» στον άξονα προτεραιότητας 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», ανακοινώνει τη διακήρυξη απευθείας ανάθεσης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων στην έδρα του ΦΔΟΡ»

Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: 15-12-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00πμ,

Διακήρυξη προμήθειας και εγκατάστασης κουφωμάτων στην έδρα του ΦΔΟΡ - Τεύχος