Άρθρα

24-11-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης "Προστασία Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης" (ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013) ανακοινώνει τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών με αντικείμενο: Καταγραφή και παρακολούθηση γνώσεων και στάσεων κοινωνικών ομάδων.
 
Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού : στις 15-12-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00μμ.

Διακήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο: Καταγραφή και παρακολούθηση γνώσεων και στάσεων κοινωνικών ομάδων - Τεύχος