Άρθρα

12-11-2014

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης "Προστασία Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του

Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης" (ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013) ανακοινώνει επαναληπτική διακήρυξη δύο απευθείας αναθέσεων προμηθειών με αντικείμενο:

Διακήρυξη 1: Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης άγριας πανίδας

Διακήρυξη 2: Προμήθεια λογισμικού παρακολούθησης έργου


Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Διακήρυξη:

Διακήρυξη 1: στις 03-12-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00μμ,

Διακήρυξη 2: στις 03-12-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μμ,


Διακήρυξη προμήθειας συστήματος παρακολούθησης άγριας πανίδας - Τεύχος

Διακήρυξη προμήθειας λογισμικού παρακολούθησης έργου - Τεύχος